Điểm tin buổi sáng ngày 18 tháng 8 năm 2017

-Hai vụ khủng bố tại Tây Ban Nha, 14 người chết, hơn 100 người bị thương.
-Tây Ban Nha chặn kịp vụ tấn công khủng bố thứ nhì
-Tuớng cao…nguồn nguoiviettv