Điểm tin buổi sáng ngày 19 tháng 2 năm 2019

-16 tiểu bang kiện TT Trump vụ ‘dùng tình trạng khẩn trương để xây tường’
-Tổng Thống Trump: Quân đội Venezuela sẽ lật đổ chế độ…nguồn nguoiviettv