Điểm tin buổi sáng ngày 19 tháng 3 năm 2019

-TT Trump bị nhiều giới chức Cộng Hòa chỉ trích
-Bão lốc ở Mozambique có thể làm 1,000 người chết
-National Enquirer trả $200 ngàn để có tin…nguồn nguoiviettv