Điểm tin buổi sáng ngày 19 tháng 4 năm 2019

-Bản báo cáo Mueller: Một số vấn đề chính
-Một ký giả báo The Atlantic bị bắn chết tại Northern Ireland
-Amazon sẽ đóng webside tại Trung…nguồn nguoiviettv