Điểm tin buổi sáng ngày 2 tháng 5 năm 2017

Hàng triệu người khắp thế giới chờ đợi kết quả ‘xổ số thẻ xanh’ vào Mỹ Mỹ cảnh báo khách du lịch trước khi tới Châu Âu Nga sa thải…

source