Điểm tin buổi sáng ngày 2 tháng 5 năm 2019

-Venezuela: Người biểu tình đụng đầu quân chính phủ, Mỹ vẫn cân nhắc can thiệp bằng quân sự
-Phe bảo thủ trong Giáo Hội lên án Đức Giáo…nguồn nguoiviettv