Điểm tin buổi sáng ngày 21 tháng 2 năm 2019

-TT Trump dự tính đề cử ông Rosen làm Thứ Trưởng Tư Pháp
-Michael Cohen được tòa cho hoãn ngày vào tù tới Tháng Năm
-Netflix hủy hết phim của…nguồn nguoiviettv