Điểm tin buổi sáng ngày 21 tháng 5 năm 2019

-Vừa ‘siết’ Huawei, chính phủ Mỹ phải ‘nới’ vì người dùng khắp thế giới
-Chiến đấu cơ TQLC Mỹ rớt tại North Carolina, phi công nhảy dù thoát…nguồn nguoiviettv