Điểm tin buổi sáng ngày 22 tháng 5 năm 2017

-Đề nghị ngân sách của TT Trump cắt Medicaid rất nhiều
-Cơ quan Y Tế Quốc Tế bị chỉ trích tiêu xài hoang phí dù ngân sách eo hẹp
-24 người bị…nguồn nguoiviettv