Điểm tin buổi sáng ngày 22 tháng 8 năm 2017

-Tìm thấy thi thể bên trong tàu USS John McCain
-Công ty Johnson & Johnson bồi thường hơn $400 triệu vì phấn rôm gây ung thư
-Mỹ trả đũa, ngưng cấp…nguồn nguoiviettv