Điểm tin buổi sáng ngày 24 tháng 7 năm 2017

-Bắc Kinh dọa đánh Trường Sa, Hà Nội dự án dầu tại Biển Đông
-ĐGH Francis kêu gọi Israel và Palestine ‘tự chế’ tại Jerusalem
-Thụy Sĩ: Tấn…nguồn nguoiviettv