Điểm tin buổi sáng ngày 24 tháng 8 năm 2017

-Đức bắt một nghi can Việt Nam dính líu vụ nghi can Việt
-Nam Hàn thực tập đối phó nếu Bắc Hàn tấn công
-Bắc Hàn dùng tiền chế hỏa tiễn,…nguồn nguoiviettv

3 Nhận xét

  1. CSVN NOI MÔT DAN, LAM MÔT NEU……..
    DUNG NGHE NHUNG GI CÔNG SAN NOI MA HAY NHIN KY NHUNG GI CÔNG SAN LAM….
    CHUNG CSVN CÔN DÔ CHI BIÊT HÔI LO, THAM NHUNG, HUT MAU, DAN AP, CUONG CHÊ TÔN GIAO, CUOP NHA CUOP DÂT CUA DÔNG BAO……
    PHAI LÂT DÔ CHÊ DÔ KHÔN NAN NAY………… DÊ CHO CON CHAU CUA VN DUOC SÔNG MÔT CUÔC SÔNG AN LANH TU DO VA HANH PHUC !!!!!!!

Comments are closed.