Điểm tin buổi sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019

-Putin: Kim Jong Un cần có bảo đảm quốc tế để giải trừ nguyên tử
-Hà Nội xác nhận tin Nguyễn Phú Trọng bị bệnh
-Quả bom y tế: Nửa triệu…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

  1. Thế giới có thể tin được vào những gì mà khối cộng sản nói không??? …và tin vào những gì mà Họ bảo đãm không???….Họ chỉ lừa những Nước yếu hơn họ và thôn tính các Nước đó…VN đã từng bị Tàu đô hộ 1000 năm lận…và bây giờ TQ đang lập lại điều đó lần thứ hai…

Comments are closed.