Điểm tin buổi sáng ngày 25 tháng 5 năm 2017

-TT Trump đến Bỉ họp NATO, hàng ngàn người biểu tình chống đối.
-Lãnh đạo Anh tức giận việc báo Mỹ tông tích thủ phạm khủng bố Manchester…nguồn nguoiviettv