Điểm tin buổi sáng ngày 25 tháng 8 năm 2017

-Bão Harvey sắp đánh vào Texas, nhiều nơi buộc phải di tản
-Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cân nhắc gửi vũ khí giúp Ukraine
-Mười sáu nhân viên…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.