Điểm tin buổi sáng ngày 26 tháng 2 năm 2019

– TT Donald Trump đã đến Hà Nội, dự Thượng Đỉnh Mỹ – Bắc Hàn
– Hơn 100 nhân viên phản đối Microsoft ký hợp đồng với quân đội Mỹ
– Hai…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.