Điểm tin buổi sáng ngày 26 tháng 4 năm 2017

Nam Hàn loan báo bắt đầu lắp đặt hệ thống hỏa tiễn THAAD Thủ tướng Trudeau: Mỹ và Canada đều thiệt hại về mức thuế gỗ TT Trump đưa ra….

source