Điểm tin buổi sáng ngày 27 tháng 4 năm 2017

Điểm tin buổi sáng ngày 27 tháng 4 năm 2017
Anh: bắt một nghi can khủng bố ở London
California xem xét dự luật bảo hiểm y tế công cộng
Fox News…

nguồn nguoiviettv