Điểm tin buổi sáng ngày 27 tháng 7 năm 2017

-Sân bay tại Mỹ thắt chặt kiểm tra đồ dùng điện tử
-Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump thông báo về chuyến công du đầu tiên
-2 Bộ Trưởng Thụy…nguồn nguoiviettv