Điểm tin buổi sáng ngày 28 tháng 8 năm 2017

-Bão Harvey: Houston lụt nặng, nhiều người thiếu thực phẩm, 450 ngàn người cần giúp đỡ.
-Tình báo Nam Hàn: Bắc Hàn sắp thử bom hạt nhân
-Vớt…nguồn nguoiviettv