Điểm tin buổi sáng ngày 3 tháng 7 năm 2017

-Bộ quốc phòng Trung Quốc: Mỹ khiến khiến tình hình Biển Đông căng thẳng
-Hoa Kỳ, Nhật và Trung Quốc thảo luận về Bắc Hàn đe dọa hạt…nguồn nguoiviettv