Điểm tin buổi sáng ngày 3 tháng 8 năm 2017

-TT Trump: Di dân phải nói được tiếng Anh và không xin trợ cấp
-Canada mở cửa sân vận động Montreal đón di dân từ Mỹ
-BT Quốc Phòng và Ngoại…nguồn nguoiviettv