Điểm tin buổi sáng ngày 30 tháng 8 năm 2017

-Bão Harvey đánh đợt thứ hai vào ranh giới Louisiana-Texas
-TT Trump thăm vùng lũ lụt Texas, cam kết giúp đỡ toàn lực
-15 nguời tử vong vì lụt…nguồn nguoiviettv