Điểm tin buổi sáng ngày 31 tháng 8 năm 2017

-Hậu quả bão Harvey: Nhà máy hóa chất Houston phát nổ
-Bão Harvey: Những con số ‘khủng khiếp’
-Hải quân gửi tầu chiến tham gia cứu trợ nạn…nguồn nguoiviettv