Điểm tin buổi sáng ngày 4 tháng 5 năm 2017

-Một triệu rưỡi trẻ em Somalia sống lây lất vì thiếu thực phẩm
-TT Trump tỏ ước muốn làm trung gian đạt thỏa thuận hòa bình giữa Palestine…

nguồn nguoiviettv