Điểm tin buổi sáng ngày 4 tháng 8 năm 2017

-Hoa Kỳ thêm 1 triệu việc làm; Toyota và Mazda đầu tư $1.6 tỷ vào Mỹ
-Đức cương quyết đòi Hà Nội trả Trịnh Xuân Thanh
-Mueller lập đại bồi…nguồn nguoiviettv