Điểm tin buổi sáng ngày 5 tháng 7 năm 2017

-Thanh Hóa: Lấy trạm cảnh báo bão tiền tỷ cho thuê làm nhà nghỉ
-Dân du lịch Trung Quốc công khai gọi Việt Nam là “Đại Nam Hải”
-Emirates và…nguồn nguoiviettv