Điểm tin buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 2017

-Trưởng công an xã ở Sài Gòn lấy 24 xe máy vi phạm bán ve chai
-Hà Nội cháy rừng phòng hộ lớn chưa từng có
-Mỹ sắp đưa ra thêm luật cho xe…nguồn nguoiviettv