Điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 5 năm 2019

-Chính quyền Myanmar thả hai nhà báo Reuters bị cầm tù
-Một tay súng bắt 5 người làm con tin tại một cửa hàng Pháp
-Singapore thử nghiệm trồng…nguồn nguoiviettv