Điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 6 năm 2019

-Cúm heo Phi Châu: Không cách nào chặn được lây lan
-Tầu chiến Mỹ và Nga suýt đụng nhau trong vùng biển Thái Bình Dương
-Tư lệnh Mỹ tại Trung…nguồn nguoiviettv