Điểm tin buổi sáng ngày 9 tháng 5 năm 2017

-Chính phủ Mỹ loan báo hạ sát lãnh tụ ISIS ở Afghanistan
-Chủ tịch Fed nói, “Muốn kinh tế tăng, phải thêm lao động nữ”
-Vỡ đê, Montréal ban…nguồn nguoiviettv