Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 15 tháng 3 năm 2019

-‘Khủng bố’ tại đền thờ Hồi Giáo ở New Zealand, 49 người chết, hung thủ người Úc
-Thượng đỉnh Trump-Đặng sẽ không diễn ra vào Tháng…nguồn nguoiviettv