Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu 28 tháng 6 năm 2019

-Quân đội Trung Quốc cảnh cáo Mỹ: ‘phải biết thời thế, cưỡng lại sẽ bị tiêu diệt’
-Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ âm thầm theo dõi cuộc gọi…nguồn nguoiviettv