Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 12 tháng 6 năm 2019

-Sét đánh chết cùng lúc 2 con hươu cao cổ ở Florida
-Hai tháng liền Boeing không có đơn đặt hàng mới
-Apple có thể sản xuất iPhone bên ngoài Trung…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.