Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 29 tháng 5 năm 2019

-Huawei nộp đơn kiện đòi tòa Mỹ chặn luật cấm của liên bang
-Mỹ tiếp tục chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn
-Mỹ gây…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.