Định cư Mỹ, làm móng ở Mỹ có cần bằng TNPT. / cấp 3?

Việt Mỹ Atlanta đảm về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com – Định cư Mỹ, làm móng ở Mỹ có cần bằng TNPT. /…source