DIY: Matte móng tay sử dụng hơi nước

là một niềm vui dễ dàng cách để mattify của bạn sơn móng với chỉ hơi nước! Những người khác sẽ cố gắng này? Hãy chắc chắn rằng móng tay của bạn ướt, hoặc nail polish hoặc trên áo. Một cách nhanh chóng…

source