DIY Nail Swatch Book!

Bởi Sandi Ball
Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra Dreamcatcher Móng tay tôi đang mặc? Xem này: http://youtu.be/HIEp7WhGQvE Xin chào những người thất tình của tôi! Rất nhiều bạn đã yêu cầu …
source

40 Nhận xét

  1. I did one all my polishes and my tools and know my favorite tutorials and I explained my tools and did some drawings and a color wheel so I can mix polishes cause my mom and auntie and niece like to do nails too

Comments are closed.