Doanh gia Florida cung cấp miễn phí 20 ngàn bữa ăn ngày Thanksgiving

Điểm tin trong ngày 29/11/2019:
-Doanh gia Florida cung cấp miễn phí 20 ngàn bữa ăn ngày Thanksgiving
-Vô tình nhận text mời ăn Lễ Tạ Ơn, chàng thanh…



nguồn nguoiviettv