Doanh nhân gốc Việt thành đạt cứu hàng triệu trẻ em sinh thiếu tháng

Doanh nhân gốc Việt cứu hàng triệu trẻ em sinh thiếu tháng Năm 1984, ông Phúc thành lập Công ty sản xuất thiết bị y tế Metran (thành phố…

+++++++++++++++++++++++++

source