Đơn 1099 là gì?Đơn 1099 là tin tức thu nhập cá nhân về bạn làm cho bạn (self-e…


Đơn 1099 là gì?

Đơn 1099 là tin tức thu nhập cá nhân về bạn làm cho bạn (self-employed or worked as a freelance or independent contractor) hơn $600 một năm. Trong đơn sẽ có ghi số an ninh xã hội (your Social Security number) hoặc số thuế (taxpayer identification number) của bạn có nghĩa là trụ sở thuế (IRS) biết bạn có nhận tiền và họ sẽ biết nếu mình không khai phần đó (income) khi đi khai thuế vì họ cũng nhận một cái đơn 1099 giống y như bạn.

Có rất nhiều loại đơn 1099 khác nhau khi quí vị đem đơn 1099 của quí vị đi khai thuế nhờ chuyên môn (tax preparer) giải thích dùm cho quí vị. Cái đơn 1099-MISC là được nhiều người biết đến. Nếu quí vị trúng Jackpot lớn ở sòng bài (casino) thì đơn 1099-MISC dành cho quí vị dùng để khai thuế.

Ai có thương mại (business) phải gửi 1099 hạn chót là 31 tháng Giêng. Trong đơn ghi hết những gì (taxable income). Khi quí vị nhận lại, lấy đơn 1040 ghi xuống tin tức vừa nhận và quí vị có tới cuối tháng 2 để gửi nộp cho trụ sở thuế (IRS).

Sau khi khai thuế thường là quí vị sẽ được tiền (get a refund) nhưng quí vị (self-employed or independent contractor) thì phải đóng (contributions) cho An Ninh Xã Hội (Social Security) và Medicare. 15.3% lấy từ paycheck của quí vị đóng cho hai trương trình trên.

Sau khi ký tên trên đơn khai thuế, quí vị là người chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu quí vị tự khai thuế (do your taxes yourself). Còn nếu quí vị nhờ người chuyên môn khai thuế dùm (tax preparer) thì lỡ nếu có kiểm tra thuế (tax audit) thì người giúp quí vị khai thuế sẽ chịu trách nhiệm.

Khi quí vị nhờ chuyên môn khai thuế nên hỏi họ những điều này nên biết để quí vị an tâm:

1. Hỏi họ ghi số thuế (Tax Identification Number) PTIN trên giấy tờ khai thuế của quí vị.

2. Hỏi họ làm cho quí vị e-file.

3. Hỏi họ ký tên khi làm xong với số PTIN của họ.

4. Hỏi họ nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì quí vị có thể gọi, email, hay nhắn message hoặc hẹn gặp mặt (in person) được không…nếu được thì quá tốt.

Mến chúc quí vị có một mùa khai thuế thật xuông sẽ và kiếm được một người khai thuế uy tín làm việc có trách nhiệm và có tâm để mang lại nhiều lời ích cho quí vị.

Danny N Nguyen

***Nguồn thông tin lấy từ trên mạng www.nerdwallet.com/blog/taxes/what-is-a-1099-form/ tự Danny thông dịch***

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source