Đột kích nhà cặp đôi gốc Việt – Cảnh sát thu giữ hơn 1 triệu AUD – Cộng Đồng Người Việt

Cảnh sát Úc phong tỏa trên 1 triệu AUD cất giữ trong nhiều tài khoản ngân hàng của hai người Việt Nam trong…source