Du lịch Mỹ (Cuộc sống Canada) | Hành trình đi Mỹ lần đầu của Ba Lúa! 😅😅😅

Hello, Cuối cùng thì ngày đi Mỹ cũng đã đến. Chúc các bạn xem vui vẻ và nhớ subscribe nhe. (https://goo.gl/SP1T9i). ——————————— Facebook:…source