ĐỪNG SỐC VÀ CHÁN NẢN KHI MỚI ĐẾN ÚC – CUỘC SỐNG ÚC

CHIA SẼ VỀ CUỐC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở ÚC . DU HỌC SINH Ở ÚC . LAO ĐỘNG Ở ÚC KIẾM TIỀN Ở ÚC ,…source

3 Nhận xét

  1. hay rất thật hành trang cho những ai có tư tưởng đi nước ngoài xác định rõ mục tiêu của minh cảm ơn đã chia sẽ rất hay

  2. Anh ơi hồi đó anh chọn nước úc để du học hay là do tự anh chọn vậy

Comments are closed.