FBI truy lùng 500 Người Việt mua Visa lậu để vào Mỹ

FBI truy lùng 500 Người Việt mua Visa lậu để vào Mỹ Một thiếu nữ Việt Kiều ở Denver đã bị giam trong vụ nhà nước Mỹ cáo buộc là hàng trăm…

+++++++++++++++++++++++++

source