gặp gỡ các anh Việt Nam vô gia cư ở Hong Kong (Cuộc Sống Xứ Người – Châu Âu)

Visiting the homeless Việt Kiều in Hong Kong — — gặp gỡ các anh Việt Nam vô gia cư ở Hong Kong — Vua qua minh co dip ghe tham anh em Viet Nam vo gia …

+++++++++++++++++++++++++

source