GED Test là gì? 🤔GED test dành cho học sinh trung học (high school) không muốn…


GED Test là gì? 🤔

GED test dành cho học sinh trung học (high school) không muốn ra trường lấy bằng high school diploma (graduate from high school) và cho những người lớn tuổi từ 18 tuổi trở lên không có cơ hội đi học ở trường (high school). Được cấp bằng GED thì mỗi thí sinh phải ghi danh để thi đậu hết 5 môn: Đọc (Reading), Viết (Writing), Toán (Math), Khoa học (Science), và Lịch Sử (Social Studies).

Để lấy thi (Test) này thí sinh phải là:
– thường chú nhân của tiểu bang Texas (must be a resident of Texas)
– phải có hình ID (have a government – issued photo ID)
– phải trên 18 tuổi trở lên

Ở tiểu bang Texas, thí sinh trả khi lấy GED test là $36.25 (nếu thi lần đầu chưa đậu thì được thi lại (retake) chỉ trả $16.25)

Thí sinh có thể thi hết các môn trong một ngày nếu chổ thi có giờ giất cho phép.

GED test lấy khoảng hơn 7 tiếng đồng hồ để hoàng tất (complete).

Có tổng cộng là 5 phần trong bài thi:
– phần đọc (reading) 65 phút (minutes)
– phần viết (writing) luôn cả 1 bài viết lách (essay) 120 phút (minutes)
– phần lịch sử (social studies) 70 phút (minutes)
– phần khoa học (science) 80 phút (minutes)
– phần toán (math) 90 phút có cho dùng máy tính (calculator) sẽ được cấp trong phòng thi cho môn toán.

Theo thống kê cho biết là đã hơn 18 triệu thí sinh lấy GED test đã đậu.

Thí sinh nào muốn lấy GED test xin lên trang mạng GED.com

Điểm thi GED để đậu là 145 điểm cho mỗi phần.

Nguồn thông tin về GED test được Danny tự dịch lại cho các ACE hiểu rõ thêm về đề tài này trên trang mạng chính www.gedtestingservice.com/testers/policy_tx

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source