GET READY WITH ME – SUMMER CUT CREASE MAKEUP 🌤

Nếu bạn đang đọc dòng này thì C có 1 thử thách cho bạn, đó là trong 1 tháng tới bắt buộc phải thử 1 phong cách makeup lồng lộn!!!! Hahahahahaha…source

23 Nhận xét

  1. OMG!!!!!!Chị là ai mà đẹp thế kia???Tiên xuống trần chăng???Chang xênh quá Chang ơi,chị muốn giết chết em sao😘😘😘😘😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Comments are closed.