Gia đình Phương Thảo-Ngọc Lễ đổi đời từ khi sang Mỹ định cư

Gia đình Phương Thảo-Ngọc Lễ từ khi sang Mỹ định cư như thế nào? Sau khi định cư tại Mỹ, Phương Thảo – Ngọc Lễ hầu như không xuất hiện…

+++++++++++++++++++++++++

source