Giải trí : Nơi Này Có Anh

MV được thực hiện tại Phan Thiết Music bởi: Nơi Này Có Anh dự NXB / nhà soạn nhạc: Sơn Tùng M-TP Phối Phật / cải biên: Khắc Hưng Thạc sĩ: Long Halo theo…

nguồn